Phong Thần

MENU

Tải game Phong Thần

Tải game Phong Thần

Tải về máy tính:
Chơi được trên cả điện thoại và máy tính

PT Android: PT_Android.apk
PT All1: PT_ALL1.jar | PT_ALL1.jad
PT All2: PT_ALL2.jar | PT_ALL2.jad
PT N73: PT_N73.jar | PT_N73.jad
PT N70: PT_N70.jar | PT_N70.jad
PT 7610: PT_7610.jar | PT_7610.jad

Tải bằng tin nhắn:
Đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng

– Tải game: TAI PHONGTHAN gửi đến 8071
– Tặng game: TAI PHONGTHAN Số_điện_thoại_người_nhận gửi đến 8071


Tags:

Gửi phản hồi